spotkanie konkursu grantowego FIO Małopolska Lokalnie (4)

Wczorajsze spotkanie na sali obrad Starostwa Powiatowego w Myślenicach dotyczące konkursu grantowego FIO Małopolska Lokalnie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Zostało zorganizowane m.in. przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie. Powiat Myślenicki jest partnerem projektu realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Cieszę się z tak licznej frekwencji oraz z tego, że w Powiecie Myślenickim jest tak wiele osób i organizacji , które chcą chętnie działać na rzecz rozwoju naszego regionu, aby wzmacniać wspólnoty lokalne – podkreślił Starosta Józef Tomal

Jednym z zadań powiatu jest wspieranie działań organizacji pozarządowych. Dlatego wspieramy realizację interesujących projektów. To niesamowita satysfakcja widzieć, że nasze decyzje mają odzwierciedlenie w aktywizacji społeczności lokalnej- podkreślił Rafał Kudas

Dziękuję Społecznikom z powiatu myślenickiego za liczne przybycie, a Starostom Józef Tomal i Rafał Kudas za wsparcie, miłe słowa i pyszne jabłka z Raciechowic- mówiła prowadząca spotkanie Agnieszka Węgrzyn, Specjalistka ds. promocji FIO Małopolska Lokalnie