Logo nie czekaj - ratuj
„Nie czekaj – RATUJ” – pod takim tytułem powstał projekt społeczny realizowany przez licealistki z Małopolskiej Szkoły Gościnności w Myślenicach w ramach olimpiady „Zwolnieni z teorii”. Polega on na przeprowadzeniu szeregu akcji związanych z tematyką pierwszej pomocy, które mają na celu przede wszystkim uświadomienie społeczeństwu (zarówno młodszemu, jak i starszemu) jak ważna jest szybka reakcja w przypadku zagrożenia życia.

Naszym zamiarem jest uświadomienie każdemu, niezależnie od wieku, jak ważne jest podjęcie działań ratujących życie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że należy dążyć do zmiany nastawienia ludzi, przełamywania barier – strachu i lęku, uświadamiania, że to od nas samych może kiedyś zależeć czyjeś zdrowie, a nawet życie. – zgodnie podkreślają uczestniczki projektu: Julia Jawień, Agnieszka Irzyk, Monika Ślusarczyk, Urszula Kawa i Julia Krzan.

Powiat Myślenicki od dekady finansuje i realizuje edukacyjny program z zakresu pierwszej pomocy pn. „Szkoła Młodych Ratowników”. Prawdą jest, że wszelkie instytucjonalne działania związane z poprawą systemu ratownictwa medycznego byłyby niewiele warte bez przygotowania potencjalnych świadków nagłego zdarzenia lub wypadku do właściwego reagowania i udzielania pomocy przed przybyciem karetki. Dlatego Powiat Myślenicki wspiera wszystkie działania związane z edukacją z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. – podkreśla starosta Józef Tomal.

Wicestarosta Rafał Kudas zachęcając do udziału w szkoleniach z pierwszej pomocy mówi, iż musimy pamiętać, że każdy z nas ma ustawowy obowiązek udzielania pierwszej pomocy, dlatego kieruję podziękowania do wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób angażują się w działania związane z ratownictwem medycznym, w szczególności w organizację szkoleń z pierwszej pomocy, tym samym podnosząc kompetencje ludzi w tej bardzo ważnej dla każdego z nas dziedzinie.

Zachęcamy do odwiedzania i śledzenia fanpage na FB: „Szkoła Młodych Ratowników” i „Nie czekaj - RATUJ!”.