Uprzejmie  zawiadamiam,  że  zgodnie z  decyzją  Przewodniczącego Komisji w dniu 13 lutego 2020 roku /czwartek/ ogodz. 15.00  w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach (sala obrad) odbędzie się  posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu.

Porządek posiedzenia:

  • Przyjęcie porządku posiedzenia.
  • Przyjęcie protokołu.
  • Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2019.
  • Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 rok.
  • Sprawy bieżące

 

Biuro Rady i Zarządu Powiatu

/…/  Danuta Dziadkowiec