plakat

Na terenie powiatu myślenickiego od wielu lat realizowane są programy profilaktyczne w odniesieniu do najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Podjęte przez Nas działania mają na celu poprawę stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców.

      W minionym roku po raz pierwszy Powiat Myślenicki realizował program „Profilaktyki Raka Płuc” w ramach którego wykonywane zostały badania tomograficzne płuc (TK) u 192 osób. Przy odbiorze wyników pacjenci mieli udzieloną edukacyjną poradę profilaktyczną oraz poradę lekarza specjalisty, obejmującą swoim zakresem analizę wyników badań TK. O konieczności dalszych konsultacji i leczeniu dzięki wykonanemu badaniu tomograficznym płuc dowiedziało się kilkanaście osób, w tym dla kilku było to podejrzenie nowotworu. Program cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców powiatu i będzie kontynuowany.

      Kolejnym realizowanym programem skierowanym do osób dorosłych był „Programu profilaktyki chorób układu krążenia i cukrzycy”. Celem programu było wczesne wykrycie groźnych chorób serca takich jak zawał, udar mózgu oraz cukrzyca, poprzez wykonanie szeregu badań specjalistycznych. Realizatorem programu był Krakowski Szpital Specjalistyczny im. J.Pawła II do którego zgłosiło się 60 osób (30 kobiet i 30 mężczyzn) u których wykonano badania laboratoryjne, badania IMT- stanu zapalnego w tętnicach, echokardiograficzne, próbę wysiłkową oraz badanie wskaźnika uwapnienia tętnic wieńcowych.

      Rodzice dzieci w wieku od 2 m-c. ż-18 r.ż. zamieszkujących na terenie  Powiatu Myślenickiego mogli skorzystać z bezpłatnych  szczepień ochronnych p/ meningokokom typu C, wywołującym sepsę, które wpisane są jako zalecane w Programie Szczepień Ochronnych. Warunkiem było zakwalifikowanie do szczepienia po wykonaniu badania przez lekarza rodzinnego oraz wyrażenie zgody przez rodzica na wykonanie szczepienia. W roku 2019 zakupiono 750 szt. szczepionek. Szczepienia nadal trwają, zapraszamy!

      W ramach realizacji „Programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce”  , którego celem jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy u dziewcząt  poprzez podanie dwóch dawek szczepionki przeciw zakażeniom HPV w roku 2019 zaszczepiono 100 dziewczynek II dawką.

      Wszystkie powyższe programy były bezpłatne dla mieszkańców powiatu – koszty pokrył budżet Powiatu Myślenickiego i część Gmin.

       Starostwo Powiatowe w Myślenicach realizuje również wieloletni „Program profilaktyki próchnicy” , którym objęte są dzieci i młodzież w wieku od 7-16 r. ż. W ramach programu wykonywane są bezpłatne zabiegi profilaktyczne lakowania zębów stałych– bezbolesnego zabiegu zabezpieczającego zęby stałe przed próchnicą, które nie są refundowane przez NFZ. W ubiegłym roku zalakowano 7330 zębów u 1310 dzieci. Program w pełni finansowany z budżetu Powiatu Myślenickiego.

      174 godziny szkoleń z zakresu pierwszej pomocy oraz 12 spotkań rekrutacyjno – szkoleniowych tyle udało się przeprowadzić w ramach „Programu edukacyjnego z zakresu bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej” w 2019 r.  Szkolenia odbyły się w 24 szkołach i 4 przedszkolach w których brało udział 1741 osób. Szkolenia kierowane były do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych ale także nauczycieli, pracowników instytucji publicznych  z terenu Powiatu Myślenickiego. Zorganizowaliśmy także jak co roku Powiatowe Zawody Pierwszej Pomocy.

Powiat Myślenicki przeznaczył na realizację w roku 2019 kwotę 270 000 zł.