Informacja Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu stosowania nowych przepisów dotyczących kar administracyjnych za niezarejestrowanie pojazdu w ciągu 30 dni od jego zakupu lub sprowadzenia.

Załącznik: Pismo Ministerstwa Infrastruktury, nr pisma DTD-3.4400.877.2019