PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO INFORMUJE, ŻE W DNIU 30 GRUDNIA 2019 ROKU /PONIEDZIAŁEK/ O GODZ. 12.00 W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W MYŚLENICACH PRZY UL. MIKOŁAJA REJA 13 ODBĘDZIE SIĘ XVIII SESJA RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO.

PORZĄDEK OBRAD XVIII SESJI

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego.
 6. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2020.
 7. Odczytanie opinii komisji stałych Rady Powiatu.
 8. Przedstawienie wraz z uzasadnieniem nie przyjętych przez Zarząd wniosków Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu.
 9. Odczytanie opinii właściwej Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 10. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
 11. Głosowanie nad wnioskami przedstawionymi w punkcie 8.
 12. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 (druk nr 136).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2019 Nr IV/32/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2018r (druk nr 137).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Pardyaka 2 w Myślenicach dla MPKZP Pracowników Oświaty (druk Nr 138).
 16. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
 17. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
 18. Wolne wnioski i oświadczenia.
 19. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 20. Zakończenie XVIII sesji.

 PRZEWODNICZĄCY RADY

 /-/ TADEUSZ ŻABA