Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 30 grudnia 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 11.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Mikołaja Reja 13 (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
  4. Sprawy bieżące.

 Biuro Rady i Zarządu Powiatu

 /.../ Danuta Dziadkowiec