Drukuj
Mieszkańcy naszego powiatu odznaczeni za zasługi dla obronności kraju

Wczoraj w Starostwie Myślenickim odbyło się wyjątkowe spotkanie rodzin, z których co najmniej trzech synów odbyło służbę wojskową.

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Oświęcimiu ppłk Zbigniew Pustułka wraz ze Starostą Józef Tomal i Wicestarostą Rafał Kudas wręczyli jedenaście medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz kwiaty i upominki od Starostwa Powiatowego dla zasłużonych rodzin. Spotkanie upłynęło w ciepłej, serdecznej atmosferze. Starosta podkreślił wyjątkową postawę synów uhonorowanych rodzin dziękując rodzicom za trud ich patriotycznego wychowania.