PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO INFORMUJE, ŻE W DNIU 17 GRUDNIA 2019 ROKU /WTOREK/ O GODZ. 16.00 W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W MYŚLENICACH PRZY UL. MIKOŁAJA REJA 13 ODBĘDZIE SIĘ XVII SESJA RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO.

PORZĄDEK     OBRAD    XVII  SESJI

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu myślenickiego w 2020 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Siepraw prowadzenia zadania publicznego Powiatu Myślenickiego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na terenie powiatu myślenickiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych powiatu myślenickiego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVI/130/2019 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Myślenickiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2019 Nr IV/32/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2018r.
 11. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
 12. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
 13. Wolne wnioski i oświadczenia.
 14. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 15. Zakończenie XVII sesji.

 

         PRZEWODNICZĄCY  RADY

                  /-/  TADEUSZ  ŻABA