Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją  Przewodniczącego Komisji w dniu 12 grudnia 2019 r. /czwartek/ o godz. 15.00, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu z udziałem przewodniczących stałych komisji Rady Powiatu.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Zapoznanie się z wnioskami i opiniami do projektu budżetu Powiatu na 2020 rok złożonymi przez poszczególne komisje.
  4. Sprawy bieżące.

Biuro Rady  i  Zarządu  Powiatu

/.../ Danuta Dziadkowiec