Doktor Jacek Pucz uhonorowany Tytułem ,,Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego”

Doktor Jacek Pucz uhonorowany Tytułem ,,Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego”

Wręczenie Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” Panu Jackowi Puczowi - lekarzowi medycyny, chirurgowi, Ordynatorowi Oddział Chirurgii Ogólnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Myślenicach - miało miejsce podczas uroczystego posiedzenia Zarządu Powiatu Myślenickiego w dniu 4 grudnia.

Nominację doktora Jacka Pucza do Tytułu Honorowego "Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego" wskazał Tomasz Suś Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce.

Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusza Żabę  podczas laudacji wygłoszonej na cześć laureata, stwierdził - Tytuł Honorowy „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” przyznano Panu Doktorowi Jackowi Puczowi w uznaniu szczególnych zasług i zaangażowania w ochronę zdrowia mieszkańców Powiatu Myślenickiego, osiągnięć zawodowych, wieloletniego wkładu pracy w rozwój Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach oraz promocję Powiatu Myślenickiego.

- Serdecznie dziękuję Radzie Powiatu Myślenickiego za to wielkie dla mnie  wyróżnienie, które przyjmuję również jako wyraz uznania dla zespołu medycznego – lekarzy i pielęgniarek z którymi współpracuję na co dzień. Pragnę podziękować samorządowi Powiatu Myślenickiego za wieloletnią pomoc i wsparcie finansowe dla naszego szpitala, służące systematycznemu podnoszeniu jakości świadczonych usług medycznych i uzyskaniu właściwych standardów pracy. Dziękuję dyrektorowi Adamowi Styczniowi za współpracę i zaangażowanie w rozwój szpitala. Efektem wspólnych działań jest kompleksowa modernizacja  Oddziału Chirurgii Ogólnej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną.  W swej pracy staramy się jak najlepiej służyć naszym mieszkańcom i sumiennie wypełniać swoje obowiązki – powiedział laureat doktor Jacek Pucz.

- Doktor Jacek Pucz jest wybitnym chirurgiem, a w środowisku lekarskim niekwestionowanym autorytetem i wzorem etycznym. Swoją pracę i karierę zawodową związał od ponad 40 lat z myślenickim szpitalem. Jest promotorem rozwoju w tak wrażliwej dziedzinie jaką jest medycyna, wizjonerem powstania nowoczesnego oddziału chirurgicznego w naszym szpitalu. Władze samorządowe Powiatu Myślenickiego przygotowały strategię zmian na lepsze.W efekcie Oddział Chirurgii Ogólnej  w myślenickim szpitalu, którego Ordynatorem jest doktor Jacek Pucz, przeszedł kompleksową modernizację i spełnia europejskie standardy - powiedział  Józef Tomal Starosta Myślenicki podczas uroczystości.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego: Maciej Ostrowski, Rafał Kudas Wicestarosta Myślenicki, Członkowie Zarządu Powiatu Myślenickiego: Bolesław Pajka, Krzysztof Trojan, Andrzej Pułka, Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Tomasz Suś, Mieczysław Kęsek Sekretarz Powiatu, Adam Styczeń Dyrektor SP ZOZ w Myślenicach.

Akt nadania Tytułu Honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” oraz Medal Honorowy wręczyli Laueratowi : Tadeusz Żaba Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego oraz Józef Tomal Starosta Myślenicki.

***

Przedstawiamy sylwetkę Laureata:

Jacek Pucz - jest lekarzem medycyny, chirurgiem. Urodził się w Krakowie. Studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie ukończył w 1977 r. otrzymując dyplom lekarza. W Krośnie nad Wisłokiem odbył staż dyplomowy. Z uwagi na brak możliwości specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej w szpitalu w Krośnie, skorzystał z wolnego etatu na oddziale chirurgicznym myślenickiego szpitala, na którym rozpoczął pracę w grudniu 1978 r. Od tego czasu, aż do dziś pracuje w nim nieprzerwanie. W 1984 r. uzyskał tytuł specjalisty pierwszego stopnia, a w roku 1995 drugiego stopnia. Obecnie pełni funkcję Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.

O ogromnym zakresie prac Oddziału Chirurgii Ogólnej w myślenickim szpitalu świadczy fakt, że rocznie hospitalizowanych jest średnio 1500 pacjentów oraz przeprowadzanych jest blisko 1200 operacji.

Kluczową dla doktora Jacka Pucza była konieczność modernizacji Oddziału Chirurgii Ogólnej,  o którą mocno zabiegał. Była to inwestycja bardzo potrzebna i długo oczekiwana. Doktor Jacek Pucz z pełnym zaangażowaniem włączył się w podjęte - przez Józefa Tomala Starostę Myślenickiego i Adama Stycznia Dyrektora SP ZOZ w Myślenicach - działania w celu modernizacji tego Oddziału. Zasługą doktora Jacka Pucza jest zachowanie ciągłości w leczeniu chorych i przeprowadzaniu operacji, które nie zostały wstrzymane nawet na moment podczas prowadzonego remontu. W czasie kilkumiesięcznego, gruntownego remontu Oddziału Chirurgii Ogólnej, dzięki świetnej koordynacji prac zespołu chirurgów, którym kierował Ordynator Jacek Pucz, pacjenci byli przyjmowani na bieżąco, a operacje nadal były wykonywane. W tym czasie obsłużono 950 pacjentów i zoperowano 800 pacjentów, a ekipa lekarzy i pielęgniarek pracowała nieprzerwanie.

Należy podkreślić, iż zrealizowana inwestycja Powiatu Myślenickiego pn. ,,Zaprojektowanie i przebudowa oraz modernizacja pomieszczeń Oddziału Chirurgii Ogólnej SP ZOZ Myślenice” zwyciężyła w Finale Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2018" w kategorii: Zdrowie i opieka społeczna. Kompleksowa modernizacja obejmowała dostosowanie obiektu do europejskich standardów. Powstała przestrzeń, w której pacjenci czują się komfortowo, a personel ma zapewnione dobre warunki pracy i dostęp do nowoczesnego sprzętu medycznego.

Doktor Jacek Pucz ze szpitalem powiatowym w Myślenicach jest związany od ponad 40 lat, ratując życie i zdrowie mieszkańców powiatu myślenickiego. Jest doświadczonym lekarzem chirurgiem z wieloletnim stażem, wybitnym specjalistą w swojej dziedzinie, co niejednokrotnie udowodnił przeprowadzając bezpiecznie wielogodzinne, skomplikowane operacje. Jako Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej w SP ZOZ w Myślenicach profesjonalnie koordynuje prace zespołu medycznego, do którego należy pięciu chirurgów i szesnaście pielęgniarek. Świetnie współpracuje z lekarzami innych specjalności, m.in. z anestezjologami podczas pracy na bloku operacyjnym. Doktor Jacek Pucz jest w środowisku lekarskim niekwestionowanym autorytetem i wzorem etycznym.

Oprac: WPSiFE

Galeria: Doktor Jacek Pucz uhonorowany Tytułem ,,Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego”