Starostwo Powiatowe w Myślenicach z tytułem „PracoDawcy Zdrowia”!

W środę 27 listopada w Sali Kolumnowej Ministerstwa Zdrowia w Warszawie odbyła się uroczysta gala konkursu „PracoDawca Zdrowia”.Konkurs został zorganizowany przez Ministerstwo Zdrowia i był skierowany do przedsiębiorstw, instytucji i urzędów, które wykazują się dbałością o zdrowie swoich pracowników i skutecznością we wdrażaniu programów promocji zdrowia w firmie. W tym roku odbyła się jego II edycja.Z 43 firm, które zgłosiło swoją kandydaturę do tytułu „PracoDawcy Zdrowia”, Kapituła Konkursowa, w skład której wchodzą eksperci z dziedziny zdrowia, pracodawcy oraz przedstawiciele związków zawodowych, wybrała 31 laureatów, w tym Starostwo Powiatowe w Myślenicach, reprezentowane przez starostę Józefa Tomala, wicestarostę Rafała Kudasa i kierownik Wydziału Zdrowia Małgorzatę Bajer.

To ogromny zaszczyt dla mnie i dla pracowników Starostwa. Certyfikat „PracoDawcy Zdrowia” jest efektem naszej wspólnej pracy i wyznaczeniem standardów zatrudnienia. – podkreślił w trakcie gali starosta Józef Tomal.

Warunkiem uzyskania honorowego certyfikatu „PracoDawca Zdrowia” było spełnienie przynajmniej ośmiu z dziesięciu kryteriów, m.in.: współfinansowanie i aktywne wspieranie kampanii społecznych na rzecz przeciwdziałania chorobom przewlekłym, a w szczególności nowotworowym, ułatwianie pracownikom dostępu do badań lekarskich, czy też zwalczanie mobbingu – w ramach walki ze stresem, podkreśla dr Małgorzata Bajer, autorka i inicjatorka programów realizowanych przez myślenickie Starostwo.

Certyfikat „PracoDawcy Zdrowia” zostaje przyznany na 3 lata. Wicestarosta Rafał Kudas wyjaśnia, iż tytuł ten pozwala zbudować markę firmy, która dba o zatrudnione w niej osoby poprzez profilaktykę, promocję zdrowego i racjonalnego stylu życia oraz mobilizuje do dalszych działań na rzecz zdrowia pracowników.

Więcej informacji na stronie www Ministerstwa Zdrowia:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/druga-edycja-programu-pracodawcy-zdrowia?fbclid=IwAR1vaw81-PiYEsIJPpoQWrnS1rneDHIaVT6-iHro60jSW4e4nZhQ_n283iI