Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 05 grudnia 2019 r. /czwartek/ o godz. 11.30 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska.

 

Temat posiedzenia

  1. Przegląd nawierzchni dróg powiatowych i ciągów pieszych pod kątem planowanych inwestycji i remontów dróg powiatowych i ciągów pieszych oraz na wniosek Członków Komisji.

 

 

Biuro Rady i Zarządu Powiatu

/.../ Danuta Dziadkowiec