Andrzej Słonina uhonorowany Tytułem ,,Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego”

Podczas sesji Rady Powiatu Myślenickiego w dniu 26 listopada uroczyście wręczono Akt nadania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” Panu Andrzejowi Słoninie - społecznikowi, animatorowi kultury, regionaliście, artyście rzeźbiarzowi, ambasadorowi kultury Górali Kliszczackich.

 - Przyznanie Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” Panu Andrzejowi Słoninie jest wyrazem uznania i uhonorowania całokształtu Jego działalności na rzecz pielęgnowania, ochrony i upowszechniania tradycji kultury regionalnej, w szczególności dziedzictwa Kliszczaków, służącej wzmacnianiu lokalnej tożsamości kulturowej oraz za osiągnięcia w dziedzinie kultury ludowej i promocję Powiatu Myślenickiego - podkreślił w laudacji Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Żaba.

- Przyjmuję to wyróżnienie jako nagrodę dla mieszkańców mojej rodzinnej Bogdanówki, Gminy Tokarnia i Górali Kliszczackich zamieszkujących Powiat Myślenicki. Dziękuję Radzie Powiatu Myślenickiego i Staroście Myślenickiemu za wszelką pomoc i wsparcie służące upowszechnianiu i zachowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego – powiedział Laureat Andrzej Słonina.

Akt nadania Tytułu Honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” oraz Medal Honorowy wręczyli Laueratowi : Tadeusz Żaba Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego oraz Józef Tomal Starosta Myślenicki.

***

Andrzej Słonina – to społecznik, regionalista, artysta rzeźbiarz, Kliszczak z pasją. Urodzony w Bogdanówce w Gminie Tokarnia, Andrzej Słonina jest rodowitym Kliszczakiem, który ukochał dziedzictwo kulturowe swojego regionu i poświęcił niemal całe życie, by je chronić i upowszechniać. Nazywany jest „ambasadorem kultury Górali Kliszczackich” - grupy etnograficznej zamieszkującej Beskid Myślenicki - w szczególności tereny: gminy Tokarnia i gminy Pcim.

Z zawodu nauczyciel - instruktor sztuk plastycznych oraz animator kultury. Od 2003 roku kieruje filią Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Tokarni zlokalizowaną w Skomielnej Czarnej. Z zamiłowania - artysta rzeźbiarz, społecznik, twórca Ekomuzeum Kliszczackiego, zespołu regionalnego „Koskowianie”, pomysłodawca i główny organizator odbywającej się w Bogdanówce od 2003 roku „Tuki” - tradycyjnych kliszczackich wykopków, pomysłodawca i główny organizator Powiatowego Pleneru Rzeźby w Drewnie dla artystów nieprofesjonalnych.

Pełni funkcję wiceprezesa Oddziału Związku Podhalan w Skomielnej Czarnej, jak również wiceprezesa Towarzystwa Miłośników Skomielnej Czarnej i Bogdanówki. Od 2015 r. jest sołtysem wsi Bogdanówka. Jako wolontariusz prowadzi audycje w Radiu Parafialnym - Ain Karim Skomielna Czarna. Jest animatorem wielu przedsięwzięć promujących kulturę Kliszczaków w Małopolsce i w świecie. Andrzej Słonina aktywnie działa w wielu środowiskach, organizacjach i projektach związanych z zachowaniem i upowszechnianiem kultury regionalnej, w szczególności dziedzictwa Kliszczaków. Angażuje się też w działania na rzecz przywrócenia lekcji edukacji regionalnej w małopolskich szkołach. Dociera do różnych grup społecznych, w różnym wieku.

Andrzej Słonina to człowiek z wielką pasją, społecznik z ogromnym sercem przepojonym miłością i życzliwością do ludzi oraz troską o zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego. Trudno znaleźć drugą osobę tak wszechstronną i tak zaangażowaną w działania na rzecz wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej. Pan Andrzej Słonina chroni zarówno materialne dobra kultury lokalnej - tworząc Ekomuzeum Kliszczackie w zabytkowej stodole, organizując galerię rzeźby lokalnych artystów, jak i dziedzictwo niematerialne - wskrzeszając dawne zwyczaje i obrzędy takie jak wspomniana już „Tuka” – święto ziemniaka czy „zapusty kliszczackie” oraz tworząc zespół regionalny „Koskowianie” wykonujący tradycyjną muzykę.

Jest także niestrudzonym promotorem i edukatorem – prowadzi warsztaty, pogadanki, pokazy, seminaria poświęcone zwyczajom i tradycjom Górali Kliszczackich zamieszkujących Powiat Myślenicki. Andrzej Słonina jako utalentowany artysta rzeźbiarz, współtworzy lokalną kulturę, tworząc rzeźby prezentujące dawne życie Kliszczaków.

Oprac: WPSiFE

Galeria: Andrzej Słonina uhonorowany Tytułem Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego