PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO INFORMUJE, ŻE W DNIU 26 LISTOPADA 2019 ROKU /WTOREK/ O GODZ. 13.00 W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W MYŚLENICACH PRZY UL. MIKOŁAJA REJA 13 ODBĘDZIE SIĘ XVI SESJA RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO.

 

PORZĄDEK OBRAD XVI SESJI

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wręczenie Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” Panu Andrzejowi Słoninie.

Przerwa.

3. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XV sesji.

5. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.

6. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.

7. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie wynajmu lokali użytkowych
w budynkach SP ZOZ Myślenice.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie wynajmu lokali użytkowych
w budynkach SP ZOZ Myślenice.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Myślenickiego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2019 Nr IV/32/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2018r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr II/10/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Myślenickiego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały Nr II/19/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Myślenickiego, ustalenia ich składów osobowych oraz przedmiotu ich działania.

14. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.

15. Wolne wnioski i oświadczenia.

16. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.

17. Zakończenie XVI sesji.

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY

 /-/ TADEUSZ ŻABA