Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu :

 

  • 25 listopada 2019 roku /poniedziałek/ o godz. 14.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Mikołaja Reja 13 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rolnictwa, Promocji i Rozwoju Powiatu.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego oraz projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2020.
  4. Sprawy bieżące.

 

  • 02 grudnia 2019 roku /poniedziałek/ o 15.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego oraz projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2020.
  4. Sprawy bieżące.

                                                

Biuro Rady i Zarządu Powiatu

Danuta Dziadkowiec