Drukuj

Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że  zgodnie  z  decyzją  Przewodniczących  Komisji w dniu :

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego oraz projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2020.
  4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
  5. Sprawy bieżące.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego oraz projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2020.
  4. Sprawy bieżące.

                                                

Biuro Rady i Zarządu Powiatu

Danuta Dziadkowiec