Drukuj

Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 14 listopada 2019 roku /czwartek/ o godz. 11.00 w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mikołaja Reja 13 (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Promocji i Rozwoju Powiatu.

Porządek posiedzenia :

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Współpraca samorządu powiatowego z Izbami Rolniczymi i Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Myślenicach.
  4. Sprawy bieżące.

 

Biuro Rady i Zarządu Powiatu

/.../ Danuta Dziadkowiec