Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Dzisiaj w Starostwie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, na którym poruszono dwa tematy : przygotowanie powiatu oraz poszczególnych służb i inspekcji do funkcjonowania w warunkach długotrwałego utrzymywania się niskich temperatur oraz katastrofalnych opadów śniegu i Organizacja ruchu drogowego oraz oznakowanie w dzień Wszystkich Świętych.

W spotkaniu wzięli udział starosta Józef Tomal, wicestarosta Rafał Kudas, przedstawiciele służb i inspekcji, m.in. z Komendy Powiatowej PSP w Myślenicach, Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myślenicach, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myślenicach, Powiatowego Zarządu Dróg w Myślenicach, Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach, Zakładu Gazu w Dobczycach, Kół Łowieckich z terenu powiatu myślenickiego oraz wydziałów Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

Przedstawiciele służb zapewnili, że w pełni gotowości oczekują zimy i na chwilę obecną nie ma rzeczy, która może ich zaskoczyć. Placówki oświatowe są dobrze zabezpieczone do działania w przypadku ekstremalnych warunków zimowych co potwierdzili przedstawiciele sanepidu, straży pożarnej oraz nadzoru budowlanego. Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa jest dostępny całodobowo 7 dni w tygodniu dla potrzebujących. Również reprezentanci Kół Łowieckich z terenu powiatu myślenickiego zapewniają, że zwierzęta wolno żyjące są w dobrych rękach i na pewno nie będą głodować. Na dzień Wszystkich Świętych Zarząd Dróg Powiatowych wprowadza organizacje czasowe w rejonie cmentarzy w miejscowościach Myślenice, Krzyszkowice i Dobczyce. We wszystkich wymienionych miejscowościach zostanie wprowadzamy jeden kierunek jazdy. Będzie on obowiązywać:

-w Myślenicach od 31 października (czwartek) do 3 listopada (niedziela), kierunek jazdy od ul. Jagiełły i Niepodległości w stronę cmentarza przy kościele św. Jakuba na Stradomiu

-w Dobczycach od 31 października (czwartek) do 4 listopada (poniedziałek), kierunek jazdy od Rynku

- Krzyszkowicach w dniu 1 listopada w godzinach od 11:00 do 17:00, kierunek jazdy od kościoła

  1. Podsumowując starosta Józef Tomal dodał, że najważniejsza jest współpraca i dobra komunikacja wśród służb i instytucji działających na terenie powiatu w czasie zimy oraz podziękował przybyłym za coroczne zaangażowanie.