Drukuj

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO INFORMUJE, ŻE W DNIU 31 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU /CZWARTEK/ O GODZ. 14.00 W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W MYŚLENICACH PRZY UL. MIKOŁAJA REJA 13 ODBĘDZIE SIĘ XV SESJA RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO.

 PORZĄDEK OBRAD XV SESJI

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Spotkanie z posłami elektami na sejm RP.
 4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji.
 5. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” (druk Nr 107).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” (druk Nr 108).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IV/31/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego (druk Nr 109).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2019 Nr IV/32/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2018r (druk Nr 110).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2019 r. (druk Nr 111).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy części nieruchomości będącej w użytkowaniu SP ZOZ Myślenice (druk Nr 112).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (druk Nr 113).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (druk nr 114).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (druk Nr 115).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (druk Nr 116).
 17. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach za I półrocze 2019 roku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach na lata 2019 – 2021” (druk Nr 117).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia Uchwały Nr XI/70/2019 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie sytuacji szpitali powiatowych (druk Nr 118).
 20. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
 21. Wolne wnioski i oświadczenia.
 22. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 23. Zakończenie XV sesji.

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY

 /-/ TADEUSZ ŻABA