Drukuj

Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu :

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach za I półrocze 2019 roku.
 4. Przedstawienie Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach na lata 2019 – 2021”.
 5. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 6. Przedstawienie przez Wydział Promocji i Ochrony Zdrowia informacji o programach profilaktycznych realizowanych przy udziale środków zewnętrznych.
 7. Sprawy bieżące.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Sprawy bieżące

 

Porządek posiedzenia :

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Sprawy bieżące.

 

Biuro Rady i Zarządu Powiatu

/.../ Danuta Dziadkowiec