Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu :

 • 30 października 2019 roku /środa/ o godz. 14.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach za I półrocze 2019 roku.
 4. Przedstawienie Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach na lata 2019 – 2021”.
 5. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 6. Przedstawienie przez Wydział Promocji i Ochrony Zdrowia informacji o programach profilaktycznych realizowanych przy udziale środków zewnętrznych.
 7. Sprawy bieżące.

 

 • 31 października 2019 r. /czwartek/ o godz. 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Mikołaja Reja 13 (sala obrad) w odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Sprawy bieżące

 

 • 31 października 2019 roku /czwartek/ o godz. 13.45 w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mikołaja Reja 13 (Biuro Rady Powiatu) odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Promocji i Rozwoju Powiatu.

Porządek posiedzenia :

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Sprawy bieżące.

 

Biuro Rady i Zarządu Powiatu

/.../ Danuta Dziadkowiec