Powiat – otwarcie ronda na Zarabiu

 Starosta Józef Tomal oddaje mieszkańcom kolejną inwestycję drogową

Pomysł na modernizację dwóch najważniejszych mostów w Myślenicach - na Zarabiu i mostu osieczańskiego, ulicy Zdrojowej , przebudowy skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Zdrojowej na rondo, budowy nowej nawierzchni i chodników aż do Osieczan, o co zabiegali mieszkańcy i turyści, pojawił się kilka lat temu. Udało nam się pozyskać na tę inwestycję środki unijne i zrealizować tę jedną z najważniejszych modernizacji drogowych – podkreślił starosta Józef Tomal podczas otwarcia.

2 października odbyło się uroczyste zakończenie inwestycji zrealizowanych w ramach projektu pn.: "Poprawa dostępności strefy aktywności gospodarczej i turystycznej w Myślenicach do DK7 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr K1977 ul. J. Piłsudskiego – ul. Zdrojowa – Osieczany – rondo L. Kaczyńskiego wraz z obiektami inżynieryjnymi." Koszt całości to ponad 10,5 mln zł, z czego 6,15 mln to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wkład własny Powiatu to 4,35 mln zł

Jest to jedna z naszych największych inwestycji w infrastrukturze drogowej. Dzięki inicjatywie i konsekwencji w działaniu starosty myślenickiego Józefa Tomala oraz zaangażowaniu dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych udało się zakończyć tę modernizację, łączącą w sobie kluczowe rozwiązania, jak budowa ronda, dwóch mostów, nowej nawierzchni drogi oraz nowych chodników na odcinku kilku kilometrów z Myślenic do Osieczan – podkreślił podczas otwarcia wicestarosta myślenicki Rafał Kudas.

W uroczystości otwarcia ronda, którego poświecenia dokonał ksiądz Józef Orawczak proboszcz Parafii św. Franciszka z Asyżu na Zarabiu w Myślenicach, wzięli udział: Tadeusz Żaba przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego, Maciej Ostrowski wiceprzewodniczący Rady wraz z radnymi Powiatu, Rafał Kudas wicestarosta myślenicki, Bolesław Pajka członek Zarządu Powiatu Myślenickiego, członkowie Zarządu Powiatu Myślenickiego poprzedniej kadencji (2014–2018), którzy przyczynili się do powstania tej inwestycji: Tomasz Suś (wicestarosta myślenicki w latach 2014 – 2018), Krzysztof Heród, a także Mieczysław Kęsek sekretarz Powiatu, Jerzy Grabowski Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach wraz z pracownikami, Andrzej Talaga z Firmy Inżynieryjno – Budowlanej ,,F.I.B. TALAGA” w Myślenicach – wykonawca inwestycji oraz inspektorzy nadzoru i projektanci inwestycji, a także przedstawiciele służb: policji i straży pożarnej.

Podziękowania i słowa uznania do ww. osób skierował starosta Józef Tomal, podkreślając ich trud i zaangażowanie oraz partnerską współpracę w realizacji tego przedsięwzięcia – kluczowego w infrastrukturze drogowej Powiatu Myślenickiego. Uczestnicy uroczystości składali również gratulacje staroście Józefowi Tomalowi za realizację tej imponującej i kluczowej inwestycji, dzięki której znacznie poprawił się dojazd do strefy przemysłowej Myślenic - Zarabia.

Na pierwszych kilkudziesięciu kierowców przejeżdżających przez nowo otwarte rondo czekały niespodzianki i upominki promocyjne od Powiatu Myślenickiego: bony na paliwo do zrealizowania na stacji paliw Orlen przy ul. Kazimierza Wielkiego w Myślenicach oraz żetony na automyjnie na stacjach paliw w Myślenicach: BP przy ul. Słowackiego, Orlen przy ul. Kazimierza Wielkiego i Orlen przy Kauflandzie, ufundowane przez Powiat i stacje paliw Lampa Sp.zo.o.

Inwestycja została zrealizowana w ciągu niecałych dwóch lat i obejmowała zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi powiatowej od ronda im. Marka Nawary poprzez ulicę Piłsudskiego, Zdrojową, miejscowość Osieczany do ronda im. Lecha Kaczyńskiego, dwóch mostów na rzece Rabie oraz budowę odcinka ścieżki pieszo-rowerowej.

Oprac WSPIFE

 

Film z otwarcia ronda w Myślenicach - 2 X 2019 zrealizowany przez Telewizje Internetowa iTV Myślenice Region Południe

 

Film zrealizowany przez KMY.PL o inwestycjach drogowych Powiatu