W dniach 19 - 20 września 2019 roku, interwentki Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach, Pani Bożena Piwowarska i Pani Alina Ulman, wraz z Dyrektorką OIKiP Panią Sylwią Michalec - Jękot, uczestniczyły w II Konferencji naukowej "Przemoc domowa. Perspektywa psychologiczna, społeczna, prawna". Było to niezwykle ważne i owocne spotkanie środowiska zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Ważnym wydarzeniem, było spotkanie z zespołem specjalistów pracujących w Niebieskiej Linii Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Szefowej Zespołu Pani Renacie Durdzie, dziękujemy za zaproszenie. Mamy się od kogo uczyć profesjonalizmu, ofiarności i pasji. Dziękujemy całemu Zespołowi Niebieskiej Linii za budowanie ścieżek współpracy.


Pragniemy także podziękować Pani Marzenie Afeld, szefowej poznańskiej Fundacji Dziecko w Centrum. Pani Marzena to kolejna osoba, która z wielkim sercem i oddaniem służy dzieciom i ich rodzinom. Cieszymy się, że połączyła nas Niebieska Linia. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za to spotkanie, wierzymy że to dopiero początek dobrych działań, Warszawa - Myślenice-Poznań.

Link do artykułu