Małopolskie Stowarzyszenie Nordic Walking z siedziba w Dobczycach realizuje zadanie publiczne pn.: „Poznajmy naszych sąsiadów w Powiecie Myślenickim” i ZAPRASZA SENIORÓW na spacer nordic walking łatwą trasą, pozwalającą w sposób nie wymagający nadmiernego wysiłku, mieć bliski kontakt z naturą.

Po marszu zaoferujemy poznanie tradycji regionu w formie warsztatów kulinarnych uczących przygotowywania charakterystycznych potraw regionalnych.

Marsz nordic walking odbędzie się w dniu 05.10.2019 na trasie Lubień - Zimna Dziura – Lubień. Rekrutacja Seniorów do uczestnictwa w projekcie odbędzie się w dniach 20 - 25 września 2019.

Rozpoczęcie zgłoszeń od 20 września 2019 r.

Szczegóły na stronie www.facebook.com/pg/malopolskiestowarzyszenienordicwalking

Realizacja zadania publicznego pn.: „Poznajmy naszych sąsiadów w Powiecie Myślenickim”, przez Małopolskie Stowarzyszenie Nordic Walking w Dobczycach, odbywa się w trybie przyznawania dotacji na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powiat Myślenicki w ramach tzw. ,,małych grantów” wsparł realizację zadania publicznego pn. „Poznajmy naszych sąsiadów w Powiecie Myślenickim” środkami finansowymi w wysokości 2000 zł.