Zapraszamy do oddania głosu na projekt pn.: „Razem przeciwko nadwadze w powiecie myślenickim – program profilaktyki chorób zależnych od sposobu odżywiania” w ramach BO Województwa Małopolskiego

Zachęcamy do oddania głosu na projekt pn.: „Razem przeciwko nadwadze w powiecie myślenickim – program profilaktyki chorób zależnych od sposobu odżywiania” opracowany przez dr Małgorzatę Bajer – Kierownik Wydziału Promocji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Myślenicach i zgłoszony do 4. edycji BO Województwa Małopolskiego.

Zadanie ma charakter prozdrowotny i skierowany jest do mieszkańców gmin z trenu powiatu myślenickiego w wieku 40-60 lat z BMI 25-29,99.

Zapraszamy do oddania głosu na projekt pn.: „Razem przeciwko nadwadze w powiecie myślenickim – program profilaktyki chorób zależnych od sposobu odżywiania” w ramach BO Województwa Małopolskiego

Zachęcamy do oddania głosu na projekt pn.: „Razem przeciwko nadwadze w powiecie myślenickim – program profilaktyki chorób zależnych od sposobu odżywiania” opracowany przez dr Małgorzatę Bajer – Kierownik Wydziału Promocji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Myślenicach i zgłoszony do 4. edycji BO Województwa Małopolskiego.

Zadanie ma charakter prozdrowotny i skierowany jest do mieszkańców gmin z trenu powiatu myślenickiego w wieku 40-60 lat z BMI 25-29,99.

Program dotyczy powszechnego obecnie problemu zdrowotnego – nadwagi, która, razem z otyłością, jest przyczyną chorób odpowiedzialnych za przedwczesne zgony, np. chorób układu krążenia, nowotworów. – podkreśla autorka projektu Małgorzata Bajer.

Program ma na celu przeprowadzenie półrocznego cyklu redukcji nadwagi dla 80 osób z terenu powiatu myślenickiego. Osoby z nadwagą mierzoną wskaźnikiem BMI, będą miały wdrożony indywidualny program redukcji nadwagi pod nadzorem specjalisty dietetyka.

Głos może oddać każda osoba, która ukończyła 16 lat i zamieszkuje subregion podhalański. Głosujemy za pośrednictwem Internetu lub poprzez uzupełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do urny dostępnej m.in. w budynku Urzędu Miasta i Gminy Myślenice ul. Rynek 8/9 (lub w pozostałych 25 punktach, których adresy można znaleźć na stronie www BO Województwa Małopolskiego https://www.bo.malopolska.pl/index.php/wydarzenia/150-urny-bo-malopolska-znajdziesz-w-calym-wojewodztwie). Głosować można również korespondencyjnie, przesyłając wypełnioną kartę do głosowania na adres Urzędu Marszałkowskiego lub jednej z jego agend zamiejscowych. Należy jednak pamiętać, że decydując się na głosowanie korespondencyjne liczy się data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego. Jeśli głos dotrze po 30 września, to nie zostanie on uznany za ważny.

Lista zwycięskich zadań zostanie opublikowana do 15 października br.

Głosować można od 9 do 30 września. Zachęcamy do oddania głosu!

Kod zadania: POD 18

Nazwa zadania: „Razem przeciwko nadwadze w powiecie myślenickim – program profilaktyki chorób zależnych od sposobu odżywiania”

Subregion: Podhalański.

Źródło i więcej informacji na www.bo.malopolska.pl

Wydział Promocji i Ochrony Zdrowia, Starostwo Powiatowe w Myślenicach

Ul. Kazimierza Wielkiego 5/21, 32-400 Myślenice, tel. 12 372 76 60