Wczoraj odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pn. ”Bezpieczna droga do szkoły-ocena bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wakacji” przygotowujące Powiat do zapewnienia bezpiecznego powrotu dzieci do szkół.

W spotkaniu wzięli udział: starosta Józef Tomal, wicestarosta Rafał Kudas, przedstawiciele służb i inspekcji, m.in. z Komendy Powiatowej PSP w Myślenicach, Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myślenicach, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myślenicach oraz wydziałów Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

Dyskutowano na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas mijających wakacji. Nie odnotowano nieszczęśliwych wypadków, nie stwierdzono nieprawidłowości, które mogłyby być zagrożeniem dla biorących udział w wypoczynku letnim. Przeprowadzono również kontrole pojazdów, a także miejsc, w których wypoczywały dzieci i młodzież. Podczas spotkania poruszono także kwestię powrotu dzieci do szkół po okresie wakacyjnym. Policja zapewnia, że podjęte będą działania prewencyjne w ramach akcji: „Bezpieczna droga do szkoły” szczególnie w pierwszych dniach roku szkolnego, polegające m.in. na kontroli autobusów dowożących dzieci do szkoły oraz zwiększonej liczby patroli w okolicach szkół, zwłaszcza tych mieszczących się przy ruchliwych drogach.

W szkołach na terenie powiatu zaplanowane są także spotkania z młodzieżą podczas, których poruszane będą tematy bezpieczeństwa na drogach oraz potencjalnych zagrożeń.

Starosta podziękował zebranym przedstawicielom służb i instytucji za zaangażowanie oraz zapewnienie bezpiecznych wakacji.

Galeria: Bezpieczna droga do szkoły