Dotacje dla szpitala - sesja Rady Powiatu

Podczas XII sesji Rady Powiatu, która odbyła się dnia 27.08.2019 pod przewodnictwem Tadeusza Żaby podjęto uchwały o udzieleniu dotacji celowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach w łącznej kwocie ponad 276 tysięcy złotych:

-na dofinansowanie zakupu elektrycznego stołu operacyjnego wraz z wyposażeniem w kwocie 115.982,00 zł. Dotychczasowy stół operacyjny służy już kilkanaście lat i jest zużyty, dlatego zakup nowego jest niezbędny. Na bloku operacyjnym przeprowadzane są zabiegi laparoskopowe, które ze względu na bezpieczeństwa pacjentów muszą być wykonywane na stole elektrycznym. W ubiegłym roku wykonano ok. 3 tysiące takich zabiegów. Środki te zostaną przekazane z budżetu Powiatu zgodnie z uchwałą budżetową na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb oddziałów szpitalnych i pracowni.

-na modernizację wewnętrznej sieci wodociągowej SPZOZ w Myślenicach oraz zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej kwota dotacji wynosi 140.755 zł. Z uwagi na komfort pacjentów przebywających na tym oddziale oraz pracującego tam personelu inwestycja ta jest niezbędna zwłaszcza podczas upalnych miesięcy. Rada zatwierdziła również decyzje o przyznaniu dotacji na modernizację I etapu wewnętrznej sieci wodociągowej. Jej modernizacja jest konieczna ze względu na skorodowaną wodę, której powodem jest długoletnia eksploatacja wewnętrznej instalacji mająca ok. 60 lat, co więcej bardzo kosztowne były częste awarie starej sieci.

- na dofinansowanie zakupu myjni dezynfektora do basenów i kaczek w Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Myślenicach, jej wysokość to 19.330 zł. Zakup tego sprzętu dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej wynika z konieczności dostosowania się szpitala do przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie, w tym do decyzji Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie.

Radni podjęli także uchwałę w sprawie przystąpienia przez Powiat Myślenicki do realizacji Projektu pn. Realizacja w szkołach Powiatu Myślenickiego zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych. MChE - edycja IV , którego celem jest podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów ZSO w Myślenicach w zakresie matematyki i fizyki oraz ZSTE w Myślenicach w zakresie j. angielskiego oraz matematyki.

W dalszej części sesji procedowane były m.in. uchwały dotyczące powierzenia gminom: Siepraw, Raciechowice i Lubień realizacji zadań na drogach powiatowych w Sieprawiu , a także budowy nowych chodników w Krzesławicach i Tenczynie.

Oprac. WSPIFE

Galeria: Dotacje dla szpitala - sesja Rady Powiatu