PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO INFORMUJE, ŻE W DNIU 27 SIERPNIA 2019 ROKU /WTOREK/ O GODZ. 13.00 W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W MYŚLENICACH PRZY UL. MIKOŁAJA REJA 13 ODBĘDZIE SIĘ XII SESJA RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO.

PORZĄDEK OBRAD XII SESJI

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XI sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
 6. Wystąpienie przedstawiciela Małopolskiego Oddziału NFZ.
 7. Pytania do przedstawiciela NFZ.
 8. Przedstawienie przez Nadzór Wodny w Bochni sprawozdania za rok 2018.
 9. Przedstawienie przez Nadzór Wodny w Myślenicach sprawozdania za rok 2018.
 10. Przedstawienie przez Nadzór Wodny w Suchej Beskidzkiej sprawozdania za rok 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (druk Nr 67).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (druk Nr 77).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (druk Nr 78 ).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokali na cele mieszkaniowe (druk nr 80).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będącej w użytkowaniu SP ZOZ Myślenice (druk nr 81).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Siepraw zadania zarządcy drogi powiatowej Nr K1944 w miejscowości Siepraw oraz drogi powiatowej K1945 w miejscowości Siepraw
  ( druk nr 82).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenie Gminie Raciechowice do realizacji zadania zarządcy drogi powiatowej K1623 w m. Krzesławice w gm, Raciechowice polegającego na realizacji remontu chodnika i budowy nowego przy drodze powiatowej nr K1623 Zegartowice – Góra Św. Jana w miejscowości Krzesławice (druk nr 83).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Lubień do realizacji zadania zarządcy drogi powiatowej K1625 w m. Tenczyn w gm. polegającego na realizacji budowy nowego chodnika (ok. 40m) przy drodze powiatowej nr K1625 Tenczyn – Glisne – Mszana Dolna w m. Tenczyn (druk nr 79).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myślenickiego (druk nr 84).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myślenickiego (druk nr 85).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2019 r. (druk nr 86).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IV/31/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego (druk Nr 87 ).
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2019 Nr IV/32/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2018r (druk Nr 88 ).
 24. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
 25. Wolne wnioski i oświadczenia.
 26. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 27. Zakończenie XII sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ TADEUSZ ŻABA