Powiat wspiera bezpieczeństwo seniorów

16 lipca w Starostwie Powiatowym w Myślenicach odbyła się myślenicka odsłona IV edycji ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej „Senior na drodze - pamiętaj o bezpieczeństwie”. Spotkanie z seniorami z trenu powiatu myślenickiego obejmowało część wykładową na sali obrad oraz serwis rowerowy usytuowany na parkingu Starostwa.

 

Celem akcji było uświadamianie kierowców, rowerzystów i pieszych 60+, jak zgodnie z zasadami - prawidłowo i bezpiecznie poruszać się po drodze, w jaki sposób stosować elementy odblaskowe i dlaczego są one tak ważne oraz jak sprawność psychofizyczna (która z wiekiem jest coraz słabsza), ma wpływ na zdolność kierowania autem, rowerem, ale również na korzystanie z drogi jako pieszego.

- Dziękuję Ministerstwu Infrastruktury i Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego za tę cenną akcję, za wybór Starostwa Powiatowego w Myślenicach jako gospodarza tego spotkania. Podziękowania kieruję również do Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach za współpracę i włączenie się w działania promujące kwestie bezpieczeństwa na drogach wśród osób powyżej 60 roku życia. Tego typu akcje są bardzo potrzebne, edukują oraz budują poczucie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych na drodze. Zarządowi Powiatu Myślenickiego zależy na bezpieczeństwie seniorów – zarówno kierujących pojazdami, jak i rowerzystów oraz pieszych poruszających się na drogach naszego Powiatu. Dlatego chętnie włączamy się w tę ogólnopolską akcję służącą wzrostowi świadomości społecznej w zakresie bezpiecznego zachowania się na drodze - podkreślił Rafał Kudas Wicestarosta Myślenicki, witając zebranych.

Mariusz Sztal - ekspert ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego, pełnił z pełnomocnictwa Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego rolę głównej osoby prowadzącej i zarazem moderatora spotkania w myślenickim Starostwie.

Podczas spotkania poruszono wiele istotnych kwestii dotyczących bezpiecznego poruszania na drodze, m.in.: jak bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym jako kierowca – senior, rowerzysta - senior, pieszy - senior uwzględniając zmiany biologiczne i mentalne postępujące wraz z wiekiem, mające znaczący wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach: st. sierżant Dawid Wietrzyk - rzecznik prasowy oraz st. aspirant Adam Biela - specjalista z Wydziału Ruchu Drogowego omówili zagadnienia związane z bezpieczeństwem na drogach w powiecie myślenickim oraz wskazali na co zwracać szczególną uwagę, by zawsze bezpiecznie dotrzeć do celu. Rozmawiali z seniorami o realnych zagrożeniach na drogach w powiecie myślenickim. W prezentacji wskazali konkretne, niebezpieczne miejsca, gdzie wydarzają się wypadki drogowe, poinformowali jak unikać zagrożeń drogowych.

Ekspert Mariusz Sztal przedstawił specjalnie przygotowane epizody filmowe z sytuacjami niebezpiecznymi w ruchu drogowym. Rozmawiał z seniorami o przyczynach występowania wypadków, jak również o sposobach unikania sytuacji niebezpiecznych. Zwracając się do seniorów jako uczestników ruchu drogowego, M. Sztal podkreślił, iż najważniejszy jest sposób myślenia – poczucie współodpowiedzialności za bezpieczeństwie swoje i innych na drodze, prawidłowe postrzeganie i ocena zagrożeń drogowych. Uwrażliwił osoby starsze na zagrożenia występujące na drodze, których przyczyny to przede wszystkim brak szczególnej ostrożności; słabszy wzrok uczestników ruchu; problemy z motoryką; brak empatii; zmęczenie.

W trakcie spotkania seniorzy mogli sprawdzić: ostrość swojego wzroku (przy pomocy tablic okulistycznych), stopień dostrzegania barwy czerwonej i zielonej (przy pomocy specjalistycznych tablic okulistycznych stosowanych w badaniach kierowców zawodowych), swój refleks (przy pomocy miernika czasu reakcji).

Seniorzy - rowerzyści, którzy przyjechali swoimi jednośladami mogli zostawić je w bezpłatnym serwisie na parkingu Starostwa, gdzie każdy z rowerów poddany został podstawowemu przeglądowi technicznemu oraz doposażony w elementy obowiązkowego wyposażenia, jak np. oświetlenie czy elementy odblaskowe.

Na zakończenie spotkania każdy senior otrzymał certyfikat udziału w akcji „Senior na drodze – pamiętaj o bezpieczeństwie”.

Spotkanie informacyjno-edukacyjne zorganizowane zostało w ramach ogólnopolskiej akcji „Senior na drodze – pamiętaj o bezpieczeństwie”, koordynowanej przez Ministerstwo Infrastruktury oraz Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Partnerem strategicznym akcji była Policja, zaś partnerem lokalnym Starostwo Powiatowe w Myślenicach.

Oprac: WPSiFE

Galeria: Powiat wspiera bezpieczeństwo seniorów