Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do tegorocznej edycji Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego „Amicus Hominum”.

Nagroda „Amicus Hominum” została ustanowiona przez Samorząd Województwa Małopolskiego w celu wyróżnienia osób, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka.

W 2019 roku Nagroda Amicus Hominum zostanie przyznana w następujących kategoriach:

  • Polityka Społeczna i Prorodzinna, Pomoc Niepełnosprawnym
  • Promocja i Ochrona Zdrowia
  • Sport i Edukacja
  • Działalność Filantropijna
  • Inicjatywa Młodych

Zgłoszenia kandydatów do konkursu mogą dokonywać osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym powszechnie obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 lipca 2019 r.

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia znajdują się na stronie:

https://www.malopolska.pl/samorzad/nagrody/wspolpraca/amicus-hominum

 

 

 

Oprac: WPSiFE , w oparciu o informacje zamieszczone na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego