PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO INFORMUJE, ŻE W DNIU 19 CZERWCA 2019 ROKU /ŚRODA/ O GODZ. 13.00 W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W MYŚLENICACH PRZY UL. MIKOŁAJA REJA 13 ODBĘDZIE SIĘ XI SESJA RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO.

PORZĄDEK OBRAD XI SESJI

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 1. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z X sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 4. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (druk nr 65).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (druk nr 66).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (druk Nr 67).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2019 Nr IV/32/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2018r (druk Nr 68).
 9. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
 10. Wolne wnioski i oświadczenia.
 11. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 12. Zakończenie XI sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ TADEUSZ ŻABA