Obrady Rady Powiatu Myślenickiego w dniu 31 maja poprzedziły gratulacje radnych dla Marii Niżnik - Skarbnika Powiatu Myślenickiego.

Pani Maria Niżnik została doceniona w rankingu Gazety Prawnej „Perły Samorządu 2019″ - zajęła IV miejsce w kategorii ,,Skarbnik Samorządu 2019” dla powiatów powyżej 120 tysięcy mieszkańców.

Ogólnopolski ranking „Perły Samorządu 2019” został zorganizowany przez Dziennik Gazeta Prawna przy współpracy merytorycznej firmy Deloitte. W tym roku po raz pierwszy uhonorowano skarbników - odpowiedzialnych za budżet i finanse samorządów. Ocenie podlegały m.in.: ich kompetencje, opinie o budżecie wydane przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz zadłużenie jednostki samorządu powiatowego.

Dla Pani Marii Niżnik Skarbnika Powiatu Myślenickiego to nagroda podsumowująca ponad 20-letni okres pracy na tym stanowisku. Maria Niżnik kieruje finansami Powiatu Myślenickiego od początku jego funkcjonowania, czyli od 1 stycznia 1999 r.

Oprac.: WPSiFE

Galeria: Skarbnik Powiatu Maria Niżnik wyróżniona tytułem Skarbnik Samorządu 2019