Zapraszamy na bezpłatne badanie płuc w ramach programu „Profilaktyka raka płuc w powiecie myślenickim”

Rak płuc jest najczęściej diagnozowanym nowotworem złośliwym i jednym z najgroźniejszych w skutkach, gdyż późno wykryty powoduje wysoką śmiertelność. Głównym czynnikiem ryzyka zachorowania na raka płuca stanowiącym 80% - 90% wszystkich przyczyn, jest palenie papierosów, zarówno czynne jak i bierne. Poważnym zagrożeniem jest także wdychanie szkodliwych substancji zawartych w powietrzu (pyłów, zanieczyszczeń przemysłowych czy dymu z pieców opalanych złej jakości węglem).

Mając na uwadze zdrowie mieszkańców Starostwo Powiatowe w Myślenicach wraz współpracującymi gminami (Dobczyce, Lubień, Pcim, Tokarnia, Wiśniowa), po raz kolejny zaprasza mieszkańców powiatu myślenickiego do skorzystania z bezpłatnych badań z wykorzystaniem niskodawkowej Tomografii Komputerowej, których celem jest poprawa wykrywalności raka płuca na wczesnym etapie jego rozwoju. W ramach projektu zostanie bezpłatnie przebadanych 212 osób.

Kto może skorzystać z bezpłatnej diagnostyki?

  • osoby zameldowane na terenie powiatu myślenickiego
  • osoby które ukończyły 45 r.ż.
  • nie chorują na choroby płucne i  nie są objęte opieką poradni specjalistycznych zajmujących się chorobami płuc
  • osoby u których w ostatnim roku nie wykonywano badań RTG lub tomografii komputerowej

Jak wziąć udział w programie?

  • Zapisy na badania prowadzone są w Oddziale Chorób Płuc SPZOZ w Myślenicach pod numerem telefonu 12 273 03 36, od poniedziałku do  piątku w godz. 8.00- 14.00

Gdzie można wykonać badanie?

  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (szpital),  ul. Szpitalna 2, 32-400 Myślenice

Co dzieje się dalej z wykonanym badaniem?

  • Przy odbiorze wyników pacjent będzie miał udzieloną edukacyjną poradę profilaktyczną obejmującą swoim zakresem tematycznym profilaktykę raka płuc i innych chorób układu oddechowego, w tym POChP i astmy oraz poradę lekarza specjalisty, obejmującą swoim zakresem analizę wyników badań TK.

W związku z z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 prosimy pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa – maseczka, zachowanie odległości w kontakcie z innymi osobami, mycie i/lub dezynfekcja rąk!!!

WPiOZ