Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu myślenickiego w ostatnim czasie wykonał następujące roboty:

  • Gmina Myślenice

- droga powiatowa ulica Sienkiewicza w Myślenicach : wyczyszczenie i wyprofilowanie skarp i dna rowu, ścięcie pobocza, oczyszczenie chodnika oraz wycinka zakrzaczeń na odc. o dł. ok. 0,4km

  • Gmina Dobczyce

- droga powiatowa w miejscowość Bieńkowice: odbudowa obrywów poboczy jezdni tłuczniem kamiennym – łącznie ok. 20m³.

  • Gmina Sułkowice

- droga powiatowa w Rudniku Dolnym: oczyszczenie i malowanie stalowej konstrukcji mostu oraz kładki dla pieszych

- droga powiatowa ulica ul. Tysiąclecia w Sułkowicach: oczyszczenie przepustu okularowego ø1500.

  • Gmina Pcim

- droga powiatowa w Stróży: oczyszczenie i malowanie barieroporęczy na obiekcie mostowym

  • Gmina Tokarnia

- droga powiatowa w Bogdanówce: wymiana i konserwacja uszkodzonych elementów drewnianych konstrukcji mostu

  • Gmina Siepraw

- droga powiatowa w Zakliczynie: wyczyszczenie i wyprofilowanie skarp i dna rowu, ścięcie pobocza oraz wycinka zakrzaczeń na odc. o dł. ok. 1,35km, oczyszczenie wpustu ulicznego z osadnikiem i przykanalikiem.

- droga powiatowa w m. Siepraw: Wyczyszczenie i wyprofilowanie skarp i dna rowu, ścięcie poboczy na odc. o dł. ok 20m, umocnienie fragmentu skarpy płytami betonowymi.

Na zdjęciach prezentujemy mosty: w Stróży, Bogdanówce, Rudniku Dolnym. Drogi w Zakliczynie, Bieńkowicach, Sułkowicach i w Myślenicach.