Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

 • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
 • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

 • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
 • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
 • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
 • Pomoc w sporządzeniu pism i wnioskó

Gdzie szukać pomocy?

 • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
 • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Na terenie Powiatu Myślenickiego działa pięć punktów pomocy prawnej.

Trzy punkty zlokalizowane są w siedzibie:

 • Starostwa Powiatowego przy ul. K. Wielkiego 5,
 • Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce Rynku 26, 32-410 Dobczyce
 • Gminie Lubień, 32-433 Lubień 50- świadczą jest nieodpłatną pomoc prawną.

W dwóch pozostałych punkach zlokalizowanych:

 • Urzędzie Gminy Siepraw przy ul. Kawęciny 28, 32-447 Siepraw
 • Sułkowicach w budynku „Starej Szkoły”- Rynek 6, 32-440 Sułkowice - świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, dodatkowo punkt ten posada specjalizację dyżuru w zakresie nieodpłatnej mediacji, dyżur ten pełniony jest w każdy czwartek.

Wszelkie informacje dotyczące udzielania bezpłatnych porad prawnych można uzyskać pod numerem telefonu: 12 274 97 59, oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Myślenicach: https://www.myslenicki.pl/wcag/index.php/dla-mieszkanca/nieodplatna-pomoc-prawna