Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach był współorganizatorem konferencji on line pt. "Interwencja kryzysowa w stanach nadzwyczajnych. Służby i spektrum działania". Zorganizował ją wraz ze Związkiem Powiatów Polskich, przy współpracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie.

 

Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem samorządowców, praktyków i specjalistów z całej Polski. Uczestniczyło w niej prawie 100 osób, m.in.: starosta myślenicki Józef Tomal, wicestarosta Rafał Kudas, członek Zarządu Powiatu Boleslaw Pajka, a także pracownicy myślenickiego OIKiP, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach, komendant KP PSP.

Starosta Józef Tomal podkreślił, że taka forma prezentacji pracy myślenickiego OIKiP w dobie pandemii daje wzór dobrej praktyki i jest kolejnym dowodem na skuteczną pracę służb powiatu myślenickiego.

Od połowy marca do końca maja br. mieszkańcy powiatu korzystali ze zdalnej pracy OIKiP aż  870 razy ❗ Ta liczba to dowód na wielką potrzebę wsparcia w obszarze przeciwdziałania kryzysom, zwłaszcza w dobie epidemii.

Wśród prelegentów swoje wystąpienia prezentowali: dr Piotr Passowicz superwizor OIKiP, wykładowca UJ Instytutu Psychologii stosowanej, który wygłosił wykład na temat funkcjonowania interwencji kryzysowej w czasie pandemii oraz Dyrektor OIKiP w Myślenicach Sylwia Michalec – Jękot, poruszająca temat procedur i działania placówki w trakcie pandemii.