przekazanie środków ochrony osobistej do Żłobka Samorządowego w Myślenicach

Środki ochrony osobistej trafiły do placówek z powiatu Myślenickiego

Starosta Józef Tomal wraz z wicestarostą Rafałem Kudasem gościli 24 czerwca w Żłobku Samorządowym na osiedlu Tysiąclecia w  Myślenicach, gdzie przekazali środki ochrony osobistej dla personelu i dzieci objętych opieką w żłobku.

Placówka ta, jest jedną z wielu instytucji z obszaru pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu myślenickiego, które otrzymały w tych dniach środki ochrony osobistej - maseczki ochronne, przyłbice, rękawiczki, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni.  Jest to wsparcie rzeczowe w walce z koronawirusem, przekazane dla potrzeb placówek z naszego powiatu przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

W ramach zapobiegania i przeciwdziałania wirusowi COVID-19 otrzymane środki ochrony indywidualnej dotarły za pośrednictwem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Myślenicach do wszystkich adresatów pomocy w Powiecie: domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo – wychowawczych, domów i klubów seniora, żłobków i klubów dziecięcych, środowiskowych domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej oraz klubu integracji społecznej i opiekuna społecznego.

Galeria: przekazanie środków ochrony osobistej do Żłobka Samorządowego w Myślenicach