Wydarzenia

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu myślenickiego w ostatnim czasie wykonał następujące roboty:

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów umożliwiliśmy transakcje bezgotówkowe za usług realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Myślenicach, przy ul. Słowackiego 36 .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach informuje, że osobom uczącym się będącym osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzinom zastępczym,

osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -

raz w roku na dziecko/dzieci pozostające pod ich opieką przysługuje świadczenie „ Dobry Start” w kwocie 300 zł.

Więcej informacji w załącznikach:

Informacja o programie 300+

Wniosek 300+

Wniosek 300 + usamodzielnieni

 

Polska Izba Ekologii zaprasza do udziału w 19. edycji Konkursu „EKOLAURY Polskiej Izby Ekologii 2020”, który ma na celu promowanie najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska.

Uchwałą Rady Polskiej Izby Ekologii termin nadsyłania zgłoszeń do 19. edycji Konkursu Ekolaury PIE 2020 został przedłużony. Zgłoszenia są przyjmowane do 31 lipca 2020 r.

Nabór do Projektu "Małopolska Niania 2.0"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją Projektu grantowego „Małopolska Niania 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór do Projektu „Małopolska Niania 2.0”.

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Fundacja zaprasza młodzież do programu Pole Działania

Zapraszamy młodzież w wieku 15-18 lat do programu Pole Działania. Pole Działania to roczny program Fundacji Wspomagania Wsi skierowany do nastoletnich mieszkańców wsi, zainteresowanych działaniem społecznym, którzy chcą przeżyć przygodę z zaplanowaniem i przeprowadzeniem projektu społecznego w swojej okolicy. 

 

- Cieszymy się z zadeklarowanej pomocy od samorządu wojewódzkiego.  Na opłacenie czekają wciąż wykonawcy, którzy pracowali w czasie akcji ratowniczej. Swoich środków nie mamy, rezerwę w całości wydaliśmy na działania związane z pandemią koronawirusa - powiedział starosta myślenicki Józef Tomal.

To już ostatnie dni rekrutacji!

W piątek 10 lipca upływa termin składania wniosków o przyjęcie do klas pierwszych branżowych szkół I stopnia, techników i liceów ogólnokształcących.