Wydarzenia

Plakat Tydzień Walki z Rakiem Szyjki Macicy

Niestety, statystyki podają, że wciąż za mało kobiet w naszym kraju regularnie poddaje się badaniom profilaktycznym, które pozwalają na wczesne wykrycie nowotworu i powrót do zdrowia. Zachęcamy mieszkanki naszego powiatu do wykonywania regularnych badań cytologicznych.

baner dobroczyńca roku

Trwa XXIII edycja Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Można zgłaszać firmy i fundacje korporacyjne do Konkursu o tytuł „Dobroczyńcy Roku”. Konkurs nagradza i promuje najbardziej odpowiedzialne duże   i małe firmy, które angażują się w działania na rzecz zmiany świata - zarówno na szczeblu lokalnym, jak i globalnym. Tegoroczna, dwudziesta trzecia edycja w centrum stawia działania na rzecz współpracy, budowania partnerstw wprowadzających w życie Cele Zrównoważonego Rozwoju.

plakat

Na terenie powiatu myślenickiego od wielu lat realizowane są programy profilaktyczne w odniesieniu do najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Podjęte przez Nas działania mają na celu poprawę stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców.

      W minionym roku po raz pierwszy Powiat Myślenicki realizował program „Profilaktyki Raka Płuc” w ramach którego wykonywane zostały badania tomograficzne płuc (TK) u 192 osób. Przy odbiorze wyników pacjenci mieli udzieloną edukacyjną poradę profilaktyczną oraz poradę lekarza specjalisty, obejmującą swoim zakresem analizę wyników badań TK. O konieczności dalszych konsultacji i leczeniu dzięki wykonanemu badaniu tomograficznym płuc dowiedziało się kilkanaście osób, w tym dla kilku było to podejrzenie nowotworu. Program cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców powiatu i będzie kontynuowany.

Mapa wystąpieniu ryzyka przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10

Zgodnie z prognozą na dzień 18 stycznia dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowaną na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut badawczy (IOŚ-PIB) informujemy
wystąpieniu ryzyka przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 na obszarze powiatu myślenickiego.

W oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych  oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1981)  w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2020 roku, Starosta Myślenicki przeprowadza na terenie powiatu myślenickiego kwalifikację wojskową od dnia 04.02.2019 roku do dnia 11.03.2019 roku

Przekaż 1% podatku

Szanowni  Państwo!

Trwa okres składania rocznych zeznań podatkowych (PIT). Na terenie powiatu myślenickiego działają organizacje pożytku publicznego, na rzecz których można przekazać 1% swojego podatku. Mając na uwadze wspieranie rozwoju społeczności lokalnej oraz realizując zapisy "Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020", w zakresie dotyczącym promocji przekazywania 1 % podatku dochodowego na organizacje pożytku publicznego z terenu powiatu myślenickiego (określone w Rozdziale V. Formy współpracy, §5, ust.2, pkt 4 lit. d - przedmiotowego Programu), Powiat Myślenicki - Starostwo Powiatowe zaprasza Państwa do wzięcia udziału w akcji przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu myślenickiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO INFORMUJE, ŻE W DNIU 16 STYCZNIA 2020 ROKU /CZWARTEK/ O GODZ. 12.30 W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W MYŚLENICACH PRZY UL. MIKOŁAJA REJA 13 ODBĘDZIE SIĘ XIX SESJA RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO.

Informacji Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu stosowania nowych przepisów dotyczących kar administracyjnych za niezarejestrowanie pojazdu w ciągu 30 dni od jego zakupu lub sprowadzenia.

Załacznik: Pismo Ministerstwa Infrastruktury, nr pisma DTD-3.4400.877.2019