Wydarzenia

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił 10. jubileuszową edycję konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski.

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż załatwianie spraw urzędowych w obecnej sytuacji możliwe jest za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub elektronicznie pod warunkiem posiadania profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Profil Zaufany jest to narzędzie bezpłatne, dzięki któremu można załatwiać sprawy urzędowe online w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu.

Aktualnie, z uwagi na to, iż większość urzędów jest niedostępnych dla mieszkańców ze względów bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19, uzyskanie profilu zaufanego możliwe jest dla osób posiadających konta bankowe.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) informuję, iż od dnia 01.03.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. zostały wydłużone do 180 dni terminy określone w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przedstawił Procedurę dostarczania produktów leczniczych z aptek ogólnodostępnych dla osób będących w kwarantannie domowej na terenie małopolski. Osoby zainteresowane prosimy aby zapoznały się z wytycznymi zawartymi w dokumencie.

Procedura dostarczania produktów leczniczych dla osób będących w kwarantannie domowej

 

ZMIANY DOTYCZĄCE KWARANTANNY DOMOWEJ!

  • OSOBY POWRACAJĄCE Z ZAGRANICY PODLEGAJĄ KWARANTANNIE Z MOCY USTAWY.
  • W ZWIĄZKU Z CORAZ WIĘKSZĄ LICZBĄ ZAKAŻEŃ KORONAWIRUSEM JEST WIELE OSÓB, KTÓRE NIE BYŁY ZA GRANICĄ, A PODLEGAJĄ KWARANTANNIE NA MOCY DECYZJI STACJI SANEPID, CZĘSTO SĄ TO PRACOWNICY OCHRONY ZDROWIA, KTÓRZY ZAKAZILI SIĘ W TRAKCIE OPIEKI NAD PACJENTAMI.
  • DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA POKAZAŁY, ŻE NIE WSZYSCY PRZESTRZEGAJĄ ZASAD OBOWIĄZUJACYCH W KWARANTANNIE DOMOWEJ, DLATEGO:

 OBECNIE WSZYSCY DOMOWNICY W MIEJSCU, GDZIE OSOBA ODBYWA KWARANTANNĘ, Z MOCY USTAWY, RÓWNIEŻ OBJĘCI SĄ KWARANTANNĄ. OZNACZA TO, ŻE NIE MOGĄ OPUSZCZAĆ DOMU PRZEZ CAŁY CZAS TRWANIA KWARANTANNY (14 dni).

W okresie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach podjął działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom bezrobotnym i poszukującym pracy poprzez wprowadzenie ograniczeń polegających na wykonywaniu zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Grafika maseczki

O koronawirusie SARS-CoV-2 bez paniki, z respektem – informacja Starosty Myślenickiego do mieszkańców powiatu.

Zapoznaj się z nią!

 

Światowa Organizacja Zdrowia nie zaleca powszechnego noszenia maseczek (tylko np. gdy osoba jest chora i kaszle, lub w trakcie sprawowania opieki nad pacjentami).

Jednak biorąc pod uwagę następujące fakty, że:

- nie ma powszechnego dostępu do testów na obecność koronawirusa,

- istnieje duże prawdopodobieństwo, iż wielu z nas jest zakażonych wirusem ale nie ma objawów,

- koronawirus przenosi się na cząsteczkach wydzielin z dróg oddechowych,

- rekomenduje się zachowanie coraz większej odległości w kontakcie z innymi ludźmi,

logo

Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach informuje, że jest w trakcie wprowadzania nowych rozwiązań służących ochronie zatrudnienia i zachowaniu płynności przez przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa, które zostały przyjęte w tzw. "Tarczy Antykryzysowej".

Komunikat PUP

Instrukcja jak założyć profil zaufany

Przepisy ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) wydłużają ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności:

  • jeżeli ważność orzeczenia upłynęła w terminie do 90 dni (tj. od dnia 9 grudnia 2019r.) przed wejściem w życie ustawy (tj. do dnia
    8 marca 2020r.)
    i został złożony kolejny wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
  • jeżeli ważność orzeczenia upływa od dnia wejścia w życie ustawy (tj. od dnia 8 marca 2020r.)