Pomoc Społeczna

Pracownicy DPS po szkoleniu

W ostatnich dniach odbyło się szkolenie dla pracowników Domu Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach, które prowadziła p. Paulina Grabowska funkcjonariusz służby więziennej za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Profilaktyki z Krakowa. Tematem szkolenia były: prawa mieszkańca, kierunki prowadzonej terapii oraz metody pracy z mieszkańcem z uwzględnieniem problematyki zawartej w raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur.

Ćwiczenia w Domu Pomocy Społecznej w Harbutowicach

W dniach 22-24 października br. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach przeprowadzała pozorowane działania ratowniczo-gaśnicze oraz ćwiczenia na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach

POMOC FINANSOWA NA INWESTYCJE DOTYCZĄCE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI W WIELORODZINNYCH BUDYNKACH MIESZKANIOWYCH

Szanowni Państwo,

Informujemy, że PFRON uruchomił pomoc finansową na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.