Powiat Myślenicki otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki finansowe w wysokości 512 500 zł na realizację Modułu III w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Szczegółowe informacje dla zainteresowanych osób niepełnosprawnych - beneficjentów Programu są zamieszczone na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach pod adresem:

http://www.pcpr.myslenicki.pl/component/content/article/1-aktualnosci/244-pomoc-osobom-niepenosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-ywiou-lub-sytuacji-kryzysowych-wywoanych-chorobami-zakanymi