Dyrekcja Szpitala w Myślenicach poinformowała, iż począwszy od 11 maja zostaną stopniowo  wznowione wcześniej zawieszone planowe przyjęcia pacjentów. Wznowienie działalności w zakresie planowych przyjęć dotyczy:

  • świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego – zabiegi w zakresie: urazowo-ortopedycznym, chirurgii ogólnej, ginekologii i położnictwa,
  • świadczeń zdrowotnych w ramach specjalistycznej opieki ambulatoryjnej – poradnie specjalistyczne,
  • świadczeń zdrowotnych udzielanych w Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień,
  • świadczeń zdrowotnych realizowanych w pracowniach diagnostycznych,
  • świadczeń zdrowotnych fizjoterapeutycznych.

Więcej informacji w Zarządzeniu Dyrektora SPZOZ.