Drukuj

Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją  Przewodniczącego Komisji w dniu 16 stycznia 2020 r. /czwartek/ o godz. 11.30 w budynku  Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Mikołaja Reja 13 (sala obrad) odbędzie się  posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu.

Porządek posiedzenia:

 Biuro Rady  i  Zarządu  Powiatu

/.../ Danuta Dziadkowiec