DANE DOTYCZĄCE LICZBY LUDNOŚCI
POWIATU MYŚLENICKIEGO
(stan na dzień 31 grudnia 2019 roku)Liczba ludności w Gminach Powiatu Myślenickiego:

Gmina Myślenice - ogółem : 44.444 , w tym - miasto : 18.366
obszar wiejski : 26.078

Gmina Sułkowice - ogółem : 14.982 , w tym - miasto : 6.633
obszar wiejski : 8.349

Gmina Dobczyce - ogółem : 15.321 , w tym - miasto : 6.427
obszar wiejski : 8.894

Gmina Lubień - ogółem : 10.076

Gmina Pcim - ogółem : 11.131

Gmina Raciechowice - ogółem : 6.413

Gmina Siepraw - ogółem : 9.001

Gmina Tokarnia - ogółem : 8.820

Gmina Wiśniowa - ogółem : 7.412


OGÓŁEM LICZBA LUDNOŚCI POWIATU MYŚLENICKIEGO:
127.600 : w tym – miasto: 31.426 obszar wiejski: 96.147
Opracowanie: Wydział Promocji, Strategii i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego
w Myślenicach – na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Udostępniania Informacji Urzę du
Statystycznego w Krakowie