Powiat z liczbach
  Email

DANE  DOTYCZĄCE  LICZBY LUDNOŚCI POWIATU  MYŚLENICKIEGO
(stan na dzień 30 czerwca 2018 roku)

Liczba ludności w Gminach Powiatu Myślenickiego:

   
Gmina Myślenice ogółem 

44.131

    w tym - miasto 

18.424

    obszar wiejski

25.707

Gmina Sułkowice ogółem 

14.864

    w tym -  miasto 

6.619

    obszar wiejski 

8.245

Gmina Dobczyce  ogółem 

15.214

    w tym -  miasto

6.407

    obszar wiejski 

8.807

Gmina Lubień ogółem 

10.040

Gmina Pcim ogółem  11.043
Gmina Raciechowice    ogółem

6.359

Gmina Siepraw ogółem

  8.918

Gmina Tokarnia ogółem

8.758

Gmina Wiśniowa ogółem

  7.357

 

OGÓŁEM LICZBA LUDNOŚCI POWIATU MYŚLENICKIEGO:  126.684 

w tym - miasto :  31.450, obszar wiejski : 95.234

 

Opracowanie:  Wydział Promocji, Strategii i Funduszy  Europejskich Starostwa Powiatowego w Myślenicach -  na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Udostępniania Informacji Urzędu Statystycznego w  Krakowie.