DANE DOTYCZĄCE LICZBY LUDNOŚCI POWIATU MYŚLENICKIEGO
(stan na dzień 30 czerwca 2019 roku)

 

Liczba ludności w Gminach Powiatu Myślenickiego:

Gmina Myślenice - ogółem : 44.272 , w tym – miasto : 18.349
obszar wiejski : 25.923

Gmina Sułkowice – ogółem : 14.945 , w tym - miasto : 6.637
obszar wiejski : 8.308

Gmina Dobczyce – ogółem : 15.277 , w tym - miasto : 6.444
obszar wiejski : 8.833

Gmina Lubień – ogółem : 10.061

Gmina Pcim – ogółem : 11.096

Gmina Raciechowice - ogółem : 6.405

Gmina Siepraw – ogółem : 8.993

Gmina Tokarnia – ogółem : 8.796

Gmina Wiśniowa – ogółem : 7.417

 

OGÓŁEM LICZBA LUDNOŚCI POWIATU MYŚLENICKIEGO:
127.262 : w tym – miasto: 31.430, obszar wiejski: 95.832

 

 

Opracowanie: Wydział Promocji, Strategii i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego
w Myślenicach – na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Udostępniania Informacji Urzędu
Statystycznego w Krakowie