Realizowane cyklicznie co roku dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które są sprawdzeniem umiejętności nabytych podczas szkoleń. Składają się z dwóch etapów: wiedzy teoretycznej i praktycznej (RKO, nagłe zachorowanie oraz wypadek).