REJESTRACJA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO:

POTRZEBNE DOKUMENTY:

 1. Lista założycieli, (co najmniej 7 – pełnoletnich): która powinna zawierać:
  • Imię i nazwisko
  • Datę i miejsce urodzenia
  • Miejsce zamieszkania
  • Własnoręczny podpis
 2. Protokół z zebrania założycielskiego, który powinien zawierać:
  • Datę i miejsce zebrania
  • Uchwałę o założeniu Klubu
  • Uchwałę o wydelegowaniu osoby, lub osób, do dokonania czynności rejestracyjnych
  • Uchwałę o przyjęciu Statutu Klubu
  • Nazwę Klubu i adres siedziby klubu
 3. Statut – 2 egzemplarze.
 4. Lista obecności na zebraniu założycielskim która powinna zawierać:
  • Nazwisko i imię
  • Własnoręczny podpis
 5. Wniosek o zarejestrowanie.

Opłaty: brak

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25. 06. 2010 r. O sporcie / Dz.U.2016.176 j.t/
Ustawa z dnia 7. 04. 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /Dz.U.2015.1393 j.t, z poźn. zm./

Informacje pod nr tel: 372-76-54– Jan Stankiewicz, lub drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

REJESTRACJA KLUBU SPORTOWEGO, KTÓREGO STATUT NIE PRZEWIDUJE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

POTRZEBNE DOKUMENTY:

 1. Lista założycieli, (co najmniej 7 – pełnoletnich): która powinna zawierać:
  • Imię i nazwisko
  • Datę i miejsce urodzenia
  • Miejsce zamieszkania
  • Własnoręczny podpis
 2. Protokół z zebrania założycielskiego, który powinien zawierać:
  • Datę i miejsce zebrania
  • Uchwałę o założeniu Klubu
  • Uchwałę o wydelegowaniu osoby, lub osób, do dokonania czynności rejestracyjnych
  • Uchwałę o przyjęciu Statutu Klubu
  • Nazwę Klubu i adres siedziby Klubu
 3. Statut – 2 egzemplarze - winien zawierać zapis, iż klub nie prowadzi działalności gospodarczej.
 4. Lista obecności na zebraniu założycielskim która powinna zawierać:
  • Nazwisko i imię
  • Własnoręczny podpis
 5. Wniosek o zarejestrowanie.

Opłaty: brak

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25. 06. 2010 r. O sporcie / Dz.U.2016.176 j.t /
Ustawa z dnia 7. 04. 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /Dz.U.2015.1393 j.t, z poźn. zm./

Informacje pod nr tel: 372-76-54– Jan Stankiewicz, lub drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.