Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowane są:

  • w Starostwie Powiatowym w Myślenicach Kazimierza Wielkiego 5,
  • w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26,
  • w Urzędzie Gminy Lubień, Lubień 50

 

Punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego zlokalizowanych są w:

  • Urzędzie Gminy Siepraw Kawęciny 28,
  • Sułkowicach w budynku „Starej Szkoły”- Rynek 6, - dodatkowo punkt ten posada specjalizację dyżuru w zakresie nieodpłatnej mediacji, dyżur ten pełniony jest w każdy czwartek.

 

Telefoniczna rejestracja odbywa się pod nr tel. 12 274 97 59 w godz. pracy Starostwa:

  • poniedziałek w godz. 7:30 – 17:00
  • wtorek do czwartek w godz. 7:30 – 15:30
  • piątek w godz. 7:30 – 14:00

Jeżeli chcesz, możesz zarejestrować się samodzielnie klikając na poniższy link i wypełniając formularz w portalu Ministerstwa Sprawiedliwości:

LINK https://np.ms.gov.pl/małopolskie/myślenicki

Szczegółowe informacje dotyczące godz. dyżurów w poszczególnych punktach oraz zasad korzystania z bezpłatnych porad prawnych znajdują się na stronie starostwa

LINK: Zasady korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej

 

W związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanym  z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 osobiste świadczenie nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego od dnia 05 października 2020 r. zostają zawieszone do odwołania.

W tym okresie pomoc prawna udzielana będzie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail, itp.) po wcześniejszej rejestracji wizyty pod nr. tel: 12 274 97 48 lub samodzielnie  na powyżej podany link.