DRODZY ABSOLWENCI

KLAS III GIMNAZJALNYCH ORAZ KLAS VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

Rekrutacja na rok szkolny do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2019/2020.

Przed Wami bardzo ważny moment podejmowania decyzji o wyborze dalszej drogi edukacyjnej. Udostępniamy do Waszej dyspozycji elektroniczny system wspomagania rekrutacji do klas pierwszych branżowych szkół I stopnia, techników i liceów ogólnokształcących firmy VULCAN. System będzie dostępny na stronach internetowych:

https://malopolska-pogim.edu.com.pl/kandydat - dla absolwentów klas III gimnazjalnych,

https://malopolska-posp.edu.com.pl/kandydat - dla absolwentów klas VIII szkół podstawowych

Pamiętajcie, że na podjęcie ostatecznych decyzji macie bardzo dużo czasu, gdyż proces wyboru szkół i składania podań będzie trwał do 10 czerwca 2019 roku, do godz. 15:00.

Pamiętajcie, że możecie kandydować najwyżej do 3 szkół, ale nie ma ograniczenia, co do ilości oddziałów w tych szkołach. Kolejność wyboru szkół nie ma znaczenia, lecz bardzo istotną rolę odgrywa to, w jakiej kolejności wybieracie oddziały. Oddział wybrany jako pierwszy, to oddział, do którego najbardziej chcecie się dostać. Ostatni to ten, na którym najmniej Wam zależy. Przemyślcie dobrze kolejność oddziałów oraz nie ograniczajcie się do jednego czy dwóch oddziałów. Wybierając większą liczbę oddziałów zwiększacie swoją szansę przyjęcia do szkoły. System przydzieli kandydata tylko do jednego oddziału w jednej szkole, dlatego tak ważne jest, aby wybór i kolejność oddziałów były naprawdę przemyślane!

Dodatkowo możecie wskazać, jakich języków obcych chcielibyście się uczyć, gdybyście mogli wybierać je dobrowolnie. W systemie możecie uszeregować języki obce i poziom nauczania zaczynając do tego, którego chcielibyście uczyć się najbardziej, a kończąc na tym, którego chcielibyście uczyć się najmniej. Niniejsze dane będą mieć jedynie charakter informacyjny dla szkoły, do której zostaniecie przyjęci i mają pomóc w przydzieleniu do odpowiedniej dla Was grupy językowej. Informacja ta nie ma wpływu na przebieg rekrutacji, jednak im dokładniej określicie swoje preferencje językowe, tym większe macie szanse, że zostaniecie przydzieleni do najbardziej odpowiadającej Wam grupy.

Po zakończeniu wypełniania danych w systemie składacie Podanie (Wniosek) bezpośrednio
w szkole pierwszego wyboru.

Mamy nadzieję, że Wasza praca w systemie elektronicznego naboru będzie przebiegała bezproblemowo, a zawarte w nim informacje będą przydatne w podejmowaniu decyzji.

Życzymy Wam trafnych wyborów związanych z dalszą drogą edukacyjną.

Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 udziela
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Myślenicach, tel. (12) 372-76-53, (12) 372-76-54.

Porada 5 kroków dla kandydatów, którzy konta zakładali samodzielnie - 2019 (plik .pdf)

Porada 5 kroków dla kandydatów, których konto zakłada gimnazjum macierzyste - 2019 (plik .pdf)

Myślenice, 25 kwietnia 2019 r.