Rada Powiatu Myślenickiego ustanowiła Tytuł Honorowy "Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego" w celu uhonorowania osób oraz instytucji za wybitne zasługi dla rozwoju Powiatu Myślenickiego i rozsławienia jego imienia. Tytuł Honorowy "Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego", w postaci aktu nadania Tytułu i Medalu Honorowego przyznawany jest corocznie przez Radę Powiatu Myślenickiego.

 

Wniosek o przyznanie Tytułu należy złożyć wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania Tytułu Honorowego "Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego" do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego, w którym ma być przyznany Tytuł.

Przed złożeniem wniosku o przyznanie Tytułu Honorowego "Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego" należy zapoznać się z Regulaminem, który jest dostępny na stronie http://bip.malopolska.pl/spmyslenice/Article/get/id,287810.html

Oprac. WSPiFE

Do pobrania:

 

 medal